Ett laddat samarbete för ett renare Kungsbacka

barnnäsa

  • Usch, det luktar äckligt, säger eleverna och håller för näsan när de guidas runt bland vattenbassängerna på Hammargårds reningsverk i Kungsbacka.
  • Får man kasta snus i toaletten? frågar en pojke.
  • Absolut inte, svarar Mats Bäckman, processingenjör, snus innehåller flera ämnen som följer med vattnet och skadar naturen. Samma sak är det med läkemedel.

Eleverna i årskurs 4b på Kollaskolan är på studiebesök i verkligheten. Nyfikenheten är stor bland barnen, i synnerhet när man får höra att det är hit deras bajs kommer som de spolar bort där hemma i toaletten.

Under våren arbetar klassen med hållbar utveckling inom ramen för no- och teknik. Studiebesöket är en av flera aktiviteter. Klassen deltog även i den nationella tävlingen Batterijakten som anordnades av stiftelsen Håll Sverige Rent. I två veckor kämpade eleverna med att samla in batterier både hemma och på olika håll i kommunen.

  • Vi kom på 377 plats av 1500 klasser i Sverige. Vi samlade in 11,4 kg batterier per elev, berättar Lea Öhberg och Linn Eriksson som varit på Stadshuset och hämtat batterier.

Även om klassen inte lyckades kamma hem första placeringen är de ändå vinnare. Som avslutning fick de bygga batterier tillsammans med elever på Teknikprogrammet på Aranäsgymnasiet.

teknik

  • Jag har varit lite fundersam över hur jag skulle lägga upp kursen, berättar kemilärare Jessica Rehnqvist på Teknikprogrammet. Möjligheten att få tillämpa sina kunskaper och förmågor i skarpt läge är något jag vet ökar elevernas engagemang och motivation att lära. Vi har gjort workshops med grundskoleelever tidigare med mycket gott resultat. Det här är ett jättebra sätt att skapa intresse för ämnet hos de yngre och för mina elever att få känna att deras kunskap kommer till nytta.

undervisning

Britt-Marie Johansson, klasslärare för 4b på Kollaskolan, ser också hur hennes elever vuxit med de olika aktiviteterna och fått möjlighet att träna alla möjliga kunskaper, färdigheter och förmågor. Även klassens sammanhållning och engagemang har blivit mycket starkare när alla känner att de kan bidra och strävar mot samma mål.

elever

Initiativet till samarbetet kom till inom ramen för kommunens satsning på Teknikcollege som handlar om att öka samverkan mellan skola och arbetsliv samt mellan olika skolformer för att öka ungas intresse för teknik och erbjuda möjligheter för fler att skapa på riktigt.

Text och bild: Pernilla Öhberg