Examen lärarcoaching med inriktning digitala verktyg 2015

Deltagarna Fredrik Jansson, Caroline Pansarbjörn, Karin Hansson, Katarina Olsson, Magnus Svanberg och Lars Lessner samlades tillsammans med kursledarna Åsa Blide Larsson och Fredrik Hermansson och inbjudna gäster för att sammanfatta och redovisa sina lärdomar och intryck från kursen. Naturligtvis var Kungsbacka Delar där för att dokumentera avslutningen på kursen som genomfördes för tredje gången.

Deltagarna berättade om nya lärdomar och dilemman de har stött på under kursens gång. De talade om olika digitala resurser som de upptäckt såsom Office365 (som nyligen lanserats i Kungsbacka kommun), NE (Kungsbacka har kommunlicens), Explain Everything, X-note, På riktigt, Keynote, Unikum, Popplet och iMovie.

Redovisningarna skapade diskussioner. Dessa handlade om hur man kan utveckla sin praktik i klassrummet gällande organisation, struktur och administration för egen del men även hur de digitala verktygen kan bidra till mer lustfyllt lärande för eleverna och i förlängningen högre måluppfyllelse. Frågor om formativ bedömning och vilka förmågor eleverna ska träna var centrala.

Nu återstår det för deltagarna att lägga upp en långsiktig plan för hur de ska implementera sina nya kunskaper, hur de ska fortsätta att utvecklas samt hur de ska sprida vad de lärt sig till sina kollegor. För kursledarna gäller det nu att utvärdera kursen och förbereda inför hösten då nästa omgång av lärarcoaching drar igång.