Examen Lärarcoachning i Kungsbacka

Idag har tre pedagoger i Kungsbacka kommun tagit examen efter ett utmanande halvår. Satsningen syftar till att fånga upp de pedagoger som kämpat med att komma igång med användandet av digitala hjälpmedel i sin skolvardag. Kursen började i november, inleddes med individuell intervju för målsättning och har sedan inneburit fyra fysiska träffar i grupp och några individuella träffar. Genom hela insatsen har processhandledning av kursens handledare Åsa och Fredrik löpt.

Till en början handlade det mycket om att gå igenom grunder för dels hårdvaran (datorer och lärplattor) samt kommunens digitala system (tex Unikum och e-post). Med tiden har fokus skiftat mot pedagogik och skolutveckling med hjälp av digitala hjälpmedel. Deltagarna har bland annat lärt sig och förkovrat sig gällande presentationsteknik, formativ bedömning, och filmning för dokumentation.

Vi vårt examinationstillfällle, då utvecklingsledare Lars Clemensson och IKT-pedagog Peter Hornebrandt var med för att utvärdera, fick pedagogerna berätta om sin digitala resa och utveckling. Ett bestående intryck är att deltagarna inte talar främst om teknik utan deras personliga och pedagogiska utveckling.

20140410-152758.jpg