Fantastiska dagar på kulturhuset Fyren!

Våra barn, elever och pedagoger har under tre aprildagar visat en spännande palett av vad som pågår i våra förskolor och skolor.

Fokus har varit på lärande och skolutveckling med hjälp av digitala redskap och här har funnits plats för både att visa hur man arbetar i vardagen samt att bjuda in allmänheten att pröva och fråga.

Från förskolan kom entusiastiska femåringar med sin förskollärare. De visade stolt sina filmer och tillverkade nya på löpande band.

Vi hade chans att få se hur man tillsammans bloggar på fritidshem, hur man kan använda iPad för att blogga i förskolan samt hur en finfin skolbibliotekshemsida drivs och vilken aktivitet det blir när barnen själva recenserar böcker.
Att skriva sig till läsning med hjälp av dator drivs i Kungsbacka under namnet Jättekul, här visade elever och lärare ifrån årskurs två hur det går till i verkligheten.

Elever från årskurs sju fanns på plats och visade hur de arbetar och lär med iPaden som främsta redskap.

Två grupper glada sexåringar kom och visade hur de tillsammans med sina pedagoger arbetar med Smartboarden, vi fick sedan chans att se hur Smartboard kan användas i särskolan.

Vi fick också uppleva hur man kan göra animerade filmer med hjälp av en enkel photostory.

Sedan hade vi legorobotar på besök, de används i teknikundervisning. Det spelades Minecraft bland både vuxna och barn, detta spel och byggande av virtuella världar kan användas för lärande i många ämnen.
Under alla dagar var bibliotekets fantastiska personal på plats och berättade om boken i örat, hemsidan och hur man kan söka i databaser.

HJÄRTLIGT TACK! alla härliga människor som gjorde detta möjligt.

PicCollage