FIKA-träff på Frillesåsskolan – OBS! Ändrat datum

Det är Frillesåsskolan som bjuder in till nästa FIKA-träff.

Ny tid: Torsdagen 13/9, kl 15.30-17.30 på Frillesåsskolan. 

Vi kommer att få höra om deras ”SYV-handlingsplan –  hela skolans ansvar” som de skrev i samband med en utbildning som Skolverket och Karlstads Universitet höll i. De har nu fått i uppdrag av Projektet Yrkeskompassen att ta fram en modell som sträcker sig från förskolan upp till årskurs 9 i syfte att stärka elevernas valkompetens inför val av gymnasium och yrke. I samband med att modellen sjösätts i augusti, för all personal på Frillesås Pedagogiska enhet, kommer de att starta ett aktionsforskningsprojekt för att se vilka resultat som arbetet mynnar i. Vi kommer att få ta del av och samtala om både modellen och aktionsforskningen.

Maria Bergh vill också gärna att ni som vill vara med i nätverket för lärare i engelska, som introducerades på FIKA-träffen i april, hör av er till henne, så att Maria kan starta upp kommunikation er emellan.

Hör gärna av dig redan nu om det är något annat som du vill att vi ska ta upp på FIKA i september eller om du har någon undersökning som du vill få hjälp med av kritiska vänner.

Välkommen!

…önskar Maria genom Helena 

 

Helena Sagar

Lektor/leg lärare NO & Tk

Kullaviksskolan