Filmen om JätteKUL

Härom året lät vi göra en kort informationsfilm om Kungsbacka-projektet ”Vi skriver och lär oss läsa med datorn – JätteKUL”. Tanken var att den skulle användas som inspiration för pedagoger som är intresserade av arbetssättet, men också som information till föräldrar om hur vi arbetar.

Mottagandet av filmen har varit fantastiskt. Filmen har använts, och används, inte bara inom vår egen kommun, utan av många runt om i landet. Den används av pedagoger, för föräldrar och av föreläsare som håller kurser om ”att skriva sig till läsning” samt finns med i böcker i ämnet.  Antalet visningar på Kungsbackas kanal på Youtube passerade 10 000 för några månader sedan.

Det mesta om arbetssättet som beskrivs i filmen är fortfarande aktuellt, men numera ser elevernas arbetsmiljö annorlunda ut. Idag är arbetsplatserna utformade för att undvika felaktiga arbetsställningar, men mer om det i ett kommande inlägg.

Gertie Ekdahl Axelsson
Speciallärare
Projektledare för “Vi skriver och lär oss läsa med datorn – JätteKUL”