FN i Kungsbacka

Under fem veckor i vår har årskurs 9 på Hålabäcksskolan jobbat febrilt med att lösa världens energiproblem. Arbetet kulminerade i en sex timmar lång sittning i skolans aula där såväl USA som  Indien kunde göra sina röster hörda.

20140519-130138-46898335.jpg

Det handlar förstås om Hålabäcksskolans FN-rollspel som arrangeras en gång om året och avslutas i maj månad. Eleverna har delats in i grupper och varje grupp har fått varsitt land att representera. Det har bl.a. krävts att eleverna har satt sig in hur landet är uppbyggt, vilket statsskick det har, vilka naturresurser som finns och vilka internationella allierade det brukar omge sig med. Utifrån dessa förutsättningar har de sedan fått driva landets linje samt söka stöd från andra länder för att kunna få igenom sina resolutioner* i FN.

FN-rollspelet arrangeras i samarbete med GR Utbildning som också tillhandahåller en ordförande som leder rollspelet. Christina Ceder som är SO-lärare i årskurs 9 på Hålabäcksskolan är mycket nöjd med årets upplaga av rollspelet.

20140519-125538-46538411.jpg
Eleverna har gjort ett oerhört arbete. Rasmus Jonsson från GR Utbildning var oerhört imponerad av elevernas engagemang och förmåga att argumentera i såväl allmändebatt som sakdebatt, säger Cristina Ceder.
Vad har då eleverna tyckt om att arbeta på detta sätt?
Det var intressant och annorlunda säger Ulrika Gentz. Roligt med ett projekt där vi får utföra något och inte bara skriva. Vi har satt oss in i våra respektive länders energipolitik på landguiden.se och andra ställen. Det var nödvändigt att vara väl förberedd för att kunna hänga med i diskussioner och skriva resolutioner, fortsätter hon.
Huruvida FN hörsammar Hålabäcksskolans elevers lösningar på världens energiproblem återstår att se, men säkert är att årets FN-rollspel på Hålabäcksskolan imponerade djupt på såväl skolans lärare som andra involverade och skruvar upp förväntningarna inför nästa års upplaga av spelet.
*Resolution

http://sv.wikipedia.org/wiki/Resolution
Text: Hans Johansson

Bild: Kristoffer Simonsson