Forskning och analys..

Under den senaste tiden har det kommit flera rapporter som beskriver hur det går för den svenska skolan och dess utveckling med digitala redskap. Alla pekar, inte oväntat, på behovet av att använda prylarna för att få resultat. Studierna pekar också på behovet av kompetensutveckling så att användandet leder till ökat lärande. Vi har betydligt fler datorer och surfplattor idag,men i vissa ämnen har inte användandet för lärandet ökat ändå.
När jag själv funderar kring kompetensutvecklingen så tänker jag följande:
– centrala insatser bra, men de måste mötas av skolornas och förskolornas egna insatser.
– planerad kompetensutveckling bra, men det lärarnde som sker i lärarens egna praktik och prövande ännu mer värdefull.
– praktiken viktig, men att förstå samband och skapa sig en teoretisk förståelse är ännu viktigare.

Här är länkar till två av rapporterna

Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt Jan Hylén

It-användning och it-kompetens i skolan