Framtiden Digitala Lärande I Skolan

Sedan en tid tillbaka deltar vår utbildningsverksamhet i Kungsbacka i ett unikt samarbete mellan 8 kommuner, Region Halland och Halmstad högskola. Parter inom samarbetet är Båstad kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Högskolan i Halmstad, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Region Halland, Varbergs kommun, och Ängelholms kommun. 

Projektet FDLIS, Framtidens Digitala Lärande I Skolan pågår fram till 2020 och ska vetenskapligt och erfarenhetsmässigt utpröva och utvärdera digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och metoder. Projektet syftar även till att stödja kompetensutveckling utöver det som redan bedrivs i kommunerna och på region Hallands skolor. Utvecklingsarbetet ska förbereda barn, elever, lärarstudenter och skolans personal för ett lärande, med stöd av digitala verktyg, som vi känner eller inte känner till idag. Många av projekten kommer att följas av forskare på Halmstad högskola.

Projektet har fyra övergripande mål för samarbetet

  • Utveckla, pröva och utvärdera, för att gemensamt samla digitala lärresurser
  • Verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärare och barn/elever
  • Utveckla ledarskapet i den digitala skolan
  • Bidra till digitala och analoga lärmiljöer för lärande

Utvecklingsarbetet planeras och organiseras av en processgrupp, som består av en eller två deltagare från samtliga parter. Processgruppen träffas regelbundet och rapporterar till en styrgrupp. Processgruppen har tagit fram fyra fokusområden

  • Fjärr och distansundervisning
  • Utveckla undervisningens kvalitet
  • Utveckla skolledares ledarskap i den digitala skolan
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande hos nyanlända elever

I Kungsbacka kommer vi att inrikta oss på projekt inom fjärrundervisning och digitala läromedel via verktyg som till exempel VR, robot, 360 teknik och Skype. Vi deltar i ett nätverk för fjärrundervisning inom modersmål, där vi redan haft en första träff. Vi arbetar just nu med att inreda en labbmiljö där pedagoger kan få testa på, och få utbildning inom VR och 360 teknik.

   

Det är många spännande projekt som pågår inom ramen för FDLIS. Vill ni läsa mer och ta del av vad som händer inom de olika projekten, så är tanken att allt ska samlas på region Hallands hemsida. Självklart kommer vi även att rapportera här på Kungsbackadelar!

Helen Pettersson, utvecklare Digitalt Lärandestöd samt representant i processgruppen för FDLIS