“From Great to Excellent” – besök på Toronto District School Board

 

Helena Sagar och Tommy Korsell delar med sig av erfarenheter från tredje dagen på resan…

Idag har vi varit på besök hos Toronto District School Board som leder hela Torontos skolorganisation med 250 000 elever.

Imponerande hur man arbetar så systematiskt med ett fåtal mål hela undervisningssystemet igenom! Strukturerna är tydliga och kulturerna är formade utifrån elevernas lärande och behov samt lärarens viktiga roll i detta; det genomsyrar hela systemet och imponerar mycket på oss. Kanske anar vi dock att det kan vara lite mer ”toppstyrt” än vad de vill ge sken av.

Intressant att kompetenutvecklingen var baserad på varje enskild lärares eget engagemang och vilja att lägga egen tid på det. Hos oss är kompetensutvecklingen en naturlig del av arbetstiden och gärna baserad på skolans behov.

Vi var också på Mackenzie Highschool för elever år 9-12. 1 200 elever samsas och trängs i ganska slitna lokaler…, men det var inte många av oss som inte fick kämpa med att hålla tårarna tillbaka när tre av deras immigrantelever beskrev den värme och trygghet som de mötte när det kom till denna skola. De har lyckats fantastiskt väl med sin inkludering. Elever som kanske lätt hade hamnat i utanförskap på någon annan skola har här möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar och man ”firar” olikheter.
En flicka från Nepal uttryckte det så väl, det som genomsyrade hela skolan:

”Being different here is being the same since everybody is different”!

Vi tänker oss att lärarnas respektfulla och fina relationer till sina elever är grunden till detta.

Kanada3 kanada5