From great to excellent – lokalt och regionalt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse

From great to excellent, FGTE, är benämningen på Kungsbackas process och utvecklingsarbete som ska bidra till att vi når såväl läroplanens mål som kommunfullmäktiges mål om en skola i världsklass. En skola i världsklass innebär ska inte ses som att vi ska bli bäst i världen; vårt fokus är på en likvärdig skola och att minska gapet mellan barnen/elevernas kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera!

FGTE är ett samlingsnamn för olika insatser som vi i Kungsbacka gör för att öka elevernas måluppfyllelse. Arbetet inom FGTE sker lokalt här i Kungsbacka i våra utbildningsförvaltningar Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning. Men vi har också ett regionalt samarbete i Halland som du kan läsa om här:

Regional nivå.

Arbetet kring From great to excellent har vi nu samlat under en egen flik här på Kungsback Delar.

Innovationsfond

En insats inom FGTE är att vi nu lanserar en innovationsfond.Med innovationsfonden vill vi stimulera all personal till nytänkande för att minska gapet mellan barnens kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera. Alla medarbetare inom förvaltningen för Förskola & Grundskola kan, tillsammans med exempelvis sitt arbetslag ansöka om bidrag för att utveckla undervisningen. Läs mer under fliken From great to excellent. Vi ser fram emot många spännande idéer.