“From Great to Excellent”

En grupp från Kungsbacka med omnejd är just nu på besök i Kanada.
Förvaltningen för Förskola och Grundskola har tagit initiativ till skolutvecklingssamverkan i Halland – From Great to Excellent

Läs mer om bakgrunden och det halländska samarbetet på Kungsbacka.se – om initiativ för skolutveckling

Följ nu med Lars Clemensson, verksamhetschef Utveckling, på resan.

Dag 1

Under fyra dagar är vi en grupp på besök i Kanada. Vi försöker lära mer om hur Delstaten Ontario har kunnat förbättra sina skolresultat så mycket de senaste tio åren. Vi kallar projektet “From Great to Excellent” och där är resan en viktig del. Vi funderar och resonerar kring vad vi kan lära av de steg Kanada tagit i sin utveckling.

Idag har vi idag haft en späckad dag med möten med Ontarios utbildningsdepartement, fackliga organisationer och med universitet. Dagen har verkligen varit fullproppad med intryck och tankar. Det är otroligt givande att få lära av hur ett annat land gjort och processa det med den utveckling vi har på hemmaplan.

George Zegarac, vice utbildningsminister i Ontario inledde och beskrev översiktligt Ontarios framgångsreceptet med fyra huvudfokus i visionen:

 • Elevernas framgång,
 • Likvärdighet – minska gapet mellan olika elevgrupper
 • Allmänhetens förtroende, insatser för främst vårdnadshavarnas förtroende
 • Elevernas hälsa med olika perspektiv

Förväntningarna på lärarna är höga och man har visat att alla skolor, alla lärare och alla elever kan utvecklas och förbättra sina resultat.

“Fokusera alla barns utmaningar – bry dig, engagera dig och ge aldrig upp”

Inkluderingstanken är starkt förankrad och om en elev inte når målen ser man det som en utmaning för pedagogen.

Han beskriver vidare att stora investeringar gjordes inledningsvis i personal och kompetensutveckling, men att ekonomin inte är en förutsättning för utvecklingen. Idag fortsätter utvecklingen genom att man prioriterar bättre än tidigare.

Ett citat från en elev som stannar kvar hos mig är:
“Varför skulle jag vilja lära av någon som inte vill lära av mig”

Titlar är en svår uppgift att översätta och med nästa person vi fick möta väljer jag låta bli. Hon heter Mary Jean Gallagher och är Ontario’s Chief Student Achievement Officer and Assistent Deputy Minister, Student achievement Division.

Den föreläsning om Ontarios utvecklingsresa och barns lärande hon ger oss är bland det mest engagerade och intressantaste jag upplevt.

Här är några av de tankar jag tar med mig:

 • Ontario har ett starkt och genomtänkt fokus på barnens lärande
 • Ontario har höga förväntningar på både elever,vårdnadshavare, personal och skolledare
 • Delstaten har vänt ett tungt läge och skapat ett klimat där allt är möjligt
 • För att lyckas har man få och tydliga mål
 • Arbetet med integrering lyckas väl och de nyanlända når nästan lika goda resultat som de som är födda i Kanada
 • Mycket stor kraft läggs på lärarnas kompetensutveckling med fokus på undervisningen.
 • En mycket starkt bidragande orsak till skolutveckling är när ledaren deltar i lärarnas kompetensutveckling
 • Ta råd av eleverna och föräldrarna på ett formaliserat och strukturerat sätt

Under eftermiddagen får vi först träffa ett par fackliga representanter som beskriver utvecklingen från sitt perspektiv och därefter får vi höra hur universitetet arbetar med lärarutbildning, ledarutbildning och med kompetensutveckling.

Det blir massor av intryck redan denna första dag och det kommer ta sin tid att bearbeta tankarna och fundera över hur vi kan utveckla vår skola i Halland ytterligare.

Nu är det snart dags för dag två!

Lars Clemensson

Denna artikel har 1 kommentar

Kommentarer är stängda.