Furulidskolan – Ett problem löstes med Skype

Trygghetsgrupp på Furulid!

Varannan onsdag har Furulidsskolan trygghetsgrupp med två representanter från varje klass. Representanterna är olika varje gång. Den här terminen är årskurs fem på Björkris skola för att ha slöjd just den tiden när trygghetsgruppen har möte. Tyvärr går det inte att byta tid och dag. Då uppstod frågan:

“Hur gör vi nu?”

“Varför inte “skypa”, sa någon?

“Vi provar.”

Vi tog med en dator med Skypekonto och eleverna fick koppla upp sig. Det visade fungera utmärkt och även årskurs fem kunde vara med på trygghetsgruppens möte.

Tack vare tekniken kan alla elever på Furulidsskolan delta i det viktiga arbete som ges i trygghetsgruppen.

Klass 6 A använder också Skype i skolan. En elev, som annars går i klass 6A, tillbringar större delen av vårterminen i Sydney, Australien. Hela familjen är där och eleven går i australiensk skola. Varannan måndag håller vi kontakten på Skype och på så sätt får vi veta mycket om hur eleven har det och eleven kan följa med i vad vi gör. Det är väldigt roligt och lärorikt!

Kerstin Lunden och Eva Nordström

20140317-120811.jpg