Furulidsskolan – ett galoppsprång närmare en skola…

… bland de bästa i kommunen vad gäller studieresultat och modernitet.

Välkomna till en dag då vi ska få lära känna och också fördjupa oss i de nya redskap skolans elever och pedagoger får tillgång till under hösten.

Ja, så stod det på inbjudan till Furulidsskolans studiedag i startveckan inför den hösttermin som nu tar sin början. All personal samlades först för en introduktion innehållandes tankar kring nu och då. Världen i skolan och utanför har ändrats alldeles oerhört bara de sista  åren.
Tankeexperimentet   -Vad gjorde du för tio år sedan?    hjälpte till med perspektiven.
Hur utvecklar vi skolan, tar det omdefinierade lärandet på allvar med hjälp av bland annat digitala redskap?

Efter detta tog dagens programpunkter vid. Eftersom Furulidsskolan kommer att testa iPad på en bredare linje under detta läsår var mycket av fokus lagt på att bekanta sig med den nya “prylen” År F-2 hade en workshop kring diverse matnyttiga appar. Man arbetade med smidig bildbehandling, appar för bokskapande och för att enkelt göra en liten skärminspelning och förklara något.
Pedagogerna kring år 3-6 fick en “startkick” omkring På Riktigt, ett nytt  digitalt läromedel. Här gavs en överblick samt möjlighet att öva och pröva själv. Vi hann både testa färdiga lärcirklar och börja på att skapa egna.

På riktigt, dump

Efter lunchpaus jobbade hela gänget vidare med iPaden.

2013-08-15 09.56.16

Valbara workshops om presentationsverktyget Keynote, skrivverktyget Pages samt filmverktyget iMovie höll oss sysselsatta och kraftigt engagerade till arbetsdagens slut.

Tack alla på Furulidsskolan för en härlig dag!