Geometriundervisning – flera dimensioner

Geometri är en del av matematikundervisningen som ofta innehåller en del praktiska moment. Det kan vara klippa, bygga och mäta. Hur kopplas detta till elevernas lärandemål? Och hur uppfattar eleverna denna koppling?

Eftersom geometri är ett identifierat utvecklingsområde i vår kommun genomförs i vår två workshoppar i samarbete med Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM.

pratbubbla

Den första genomfördes i februari. Nästa är i april. Dessa två workshoppar leds av Karin Wallby från NCM. Det kommer att vara praktiknära där teori varvas med praktiska inslag. Tag gärna med iPad eller dator.

Är du eller dina kollegor intresserad av att komma nästa gång och arbetar i F-9 är ni välkomna!

 16 april klockan 15:00-18:00 i aulan Hålabäcksskolan

Anmälan mailas till:

Kristina.dahlberg@kungsbacka.se och marie.utterberg@kungsbacka.se