Grej of the day i Saltkråkan 2

Vad är Grej of the day?
Själva konceptet handlar om att ha en minilektion på ca.10min med ett nytt ämne varje dag.
Ämnet kan handla om en plats, en händelse eller en person.

Varje skoldag avslutas med att eleverna får en ledtråd till vad morgondagens Grej of the dag (GOTD) kommer att handla om. Eleverna får då en chans att fundera ut vad det kan vara för ämne och nyfikenheten väcks hos barnen.
Varje morgon (fyra dagar i veckan) startas dagen med GOTD. Eleverna får först spekulera fritt i vad de tror att ledtråden innebär. Detta efterföljs med en Powerpointpresentation om ämnet för dagen, med korta fakta och många bilder.
När powerpointpresentationen är slut brukar jag fråga vad har ni lärt er idag? Då räcker eleverna upp händerna och vi skriver gemensamt ner via projektorn vad vi lärt oss. När detta är gjort tar eleverna fram sina GOTD-böcker och skriver minst tre meningar (för hand eller på datorn) om det aktuella ämnet. De som vill målar även en bild.

Vi har en världskarta uppsatt i klassrummet där vi sätter upp bilder på de ämnen vi har haft som GOTD. Från varje bild dras ett snöre till det land som ämnet hör ihop med.
När vi haft många olika GOTD repeterar vi på något sätt vad vi lärt oss. Senast fick eleverna ett korsord över de ämnen vi haft som GOTD. Eleverna har en obligatorisk läxa varje dag och det är att berätta hemma för sina föräldrar om dagens GOTD. Kanske kan de lära sina föräldrar något nytt?

Ett flertal elever i klassen blev intresserade av att göra egna Grej of the day som de har presenterat för sina klasskamrater. Detta i sin tur har inspirerat ännu fler elever att vilja göra egna GOTD. KUNSKAP ÄR COOLT!
Jag gjorde en utvärdering tillsammans med eleverna om GOTD. Eleverna tyckte att det var kul att lära sig något nytt varje dag. De tycker att det är roligt att få arbeta med GOTD och spännande med ledtrådarna.
Min utvärdering som lärare är att GOTD är en bra metod för att få ett lustfyllt lärande. Eleverna efterfrågar GOTD och är intresserade av att lära sig nya saker. GOTD är något för alla elever oavsett vad de har med sig i bagaget. I GOTD vävs alla skolämnen in och barnen blir mer allmänbildade och även jag som lärare!

Jenny Gustafson, Saltkråkan 2, Iseråsskolan