Handledare inom Matematiklyftet har besökt Matematikbiennalen

Kungsbackas handledare inom Matematiklyftet har tillsammans med Kristina Dahlberg och Marie Utterberg varit på Matematikbiennalen i Karlstad. Det var två intensiva dagar med föreläsningar och workshops. Det var praktiknära föreläsningar av lärare som berättade om sin undervisning, doktorander som beskrev sin forskning och seniora forskare från Sverige och andra delar av världen.

Christina Andersson, Eva Gunnarsson och Maria Lövberg Eriksson vill uppmärksamma en workshop som handlade om undervisning i algebra och ekvationslösning. Algebra kan vara ett svårt område för elever, då det upplevs abstrakt och behöver konkretiseras. Ett sätt är att använda fler uttrycksformer genom till exempel visualisering och föreläsaren informerade om en app ”matchbox equations”. Christina Källquist var också på en workshop som behandlade undervisning om ekvationer. Deltagarna fick pröva öppna uppgifter i kombination med kortspel för att tydliggöra sambandet mellan det konkreta och abstrakta.

Anette Bodin lyssnade på en särskilt intressant föreläsning om förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevernas matematikkunskaper. I en studie arbetade förskoleklasser enligt boken ”Tänk, resonera och räkna i förskoleklass” vilket visade sig underlätta medvetenheten om elevernas utveckling.

Marie vill särskilt framhålla en föreläsning av professor emeritus Kaye Stacey från Australien Hon berättade om sin forskning som visar att en matematikundervisning som digitaliseras kan bli mer dynamisk och utforskande. Kristina tyckte att en föreläsning om ett forskningsprojekt i syfte att stödja matematiklärandet i det flerspråkiga klassrummet, var särskilt intressant. När elever kan välja språk på matematiklektioner ökar förståelsen-så väl för matematiken som för språket- enligt professor Mamokgethi Phakeng från Syd Afrika.

Marie Utterberg och Kristina Dahlberg, Enhet Utveckling