IKT -pedagogers förändrade yrkesroll

Idag, onsdagen den 6 november, avslutas en GR-utbildning där ett flertal IKT-pedagoger från Kungsbacka deltagit. Frågor som har diskuteras är hur det framtida skollandskapet kan tänkas se ut och hur vi kan hantera det. Vi har även fördjupat oss i juridiska frågeställningar och hur man kan bedriva organisatoriskt ledarskap genom bland annat coachande samtal. Parallellt har vi haft som uppgift att starta och bedriva ett utvecklingsprojekt. I Kungsbacka har IKT-pedagoger bidragit till att driva projekt så som teechmeet och #wett, utbyte med andra skolor med hjälp av digital hjälpmedel, modernisering av skolbibliotek och coachande samtal i en skolas utvecklingsarbete. En av deltagarna, Fredrik Höög säger om utbildningen – Många intressanta diskussioner har förts kring flera frågor. Bland annat har det flera gånger lyfts hur viktigt det är att man har stöd från skolledningen när det gäller att jobba i en önskad riktning. Därutöver är det coachande samtalet med medarbetare är ett bra koncept. Det gäller att guida och hjälpa framåt och inte, som vanligt är, att ta på sig och lösa enskilda ärenden. Det mest intressanta området på kursen har dock varit de juridiska frågorna. Här upplever jag att vi kunnat lägga mycket mer tid. Mycket har diskuterats och fler frågor skapades men det var väldigt givande!

20131106-115527.jpg