Inbjudan till Tekniknätverksträff för F-9 Tekniklärare i Kungsbacka Kommun

Inbjudan till Tekniknätverksträff för F-9 Tekniklärare i Kungsbacka Kommun

 

Onsdag den 28 september träffas vi i Hålabäcksskolans Filmsalen kl 15:00-16:30 för en inspirationsträff runt Teknikämnet.

  • Denna gång kommer vi att ta upp de olika tävlingar som sker runt om inom ämnet Teknik. Vi utbyter erfarenheter kring för och nackdelar med dessa projekt.
  • Vi kommer också fortsätta arbeta med de förslag som finns för förändringar av centrala innehållet i Teknikämnet. Ni kommer få med er en sammanställning av förslagen inom alla ämnen för 1-3, 4-6 och 7-9.
  • Hur kan man jobba värdeskapande inom Teknikämnet?

Anmälan görs genom mail till elisabeth.settergren@kungsbacka.se. Ange ert namn, skola och i vilka åldrar ni undervisar i Teknik. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 22 september. Har ni några frågor så maila Elisabeth.

 

PS Nästa nätverksträff är den 16 november så boka in det i kalendern!

 

Med vänliga hälsningar

Elisabeth Settergren
NT-utvecklare Kungsbacka
Förstelärare Matematik och Teknik
Kullaviksskolan, Kungsbacka kommun