FGTE Innovationsfond

Våra förskolor och skolor når goda resultat men varje barn som inte får lyckas och må bra hos oss är en uppmaning att utveckla och förbättra vår verksamhet!

Vi vill uppmuntra dig och dina kollegor till ännu fler initiativ för ökad måluppfyllelse och bättre verksamhet för barn och elever. Därför har vi skapat en innovationsfond!

Alla medarbetare inom förvaltningen för Förskola & Grundskola kan, tillsammans med sitt arbetslag eller sin arbetsgrupp ansöka om bidrag för att kunna förverkliga en idé. Tanken är att du på din skola, i ditt arbetslag eller tillsammans med en kollega ska kunna utveckla, pröva, beforska, lära av andra och framför allt bidra till att våra barn och elever når ännu längre!

Syfte med innovationsfonden:

– att inspirera och stimulera vår personal till nytänkande för att minska gapet mellan barnens kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera

– att höga förväntningar och tillit till allas förmåga ska genomsyra vår organisation i alla led

– att våra pedagoger, mer än idag, upplever att de äger och tar ansvar för elevernas/barnens kunskapsutveckling och resultat

– att skapa ett förhållningssätt där vi, som en naturlig del av verksamheten, undersöker hur effektiv vår undervisning är och nyttjar ett vetenskapligt förhållningssätt

Innovationsfonden är en del i vårt utvecklingsarbete From great to excellent FGTE

Se övrig information om innovationsfonden här:

Film om Innovationsfond

Process Ansökan Innovationsfond

Exempelansökan Innovationsfond

Affisch Innovationsfond