Inspiration inom pedagogiskt entreprenörskap: Ge och få!

Här kommer ett gyllene tillfälle att både ge och få inspiration kring pedagogiskt entreprenörskap!
Släng bort Jante och kom till vår workshop på Kullaviksskolan tisdagen 15/5 kl 13.00-16.00 och dela med dig av dina, små som stora, undervisningsinitiativ som innehåller pedagogiskt entreprenörskap på ett eller annat sätt.

Denna workshop anordnas av projektledningen för PECK, som är ett ERASMUS-projekt med inriktning mot pedagogiskt entreprenörskap tillsammans med skolor och forskare i Danmark och Norge. Alla är välkomna till de nationella workshops som vi ordnar inom ramen för PECK, inte enbart pedagoger från de aktiva partnerskolorna.

Varmt välkommen!

Vi hoppas få med undervisning i alla åldrar och alla ämnen och få ta del av pedagogiskt entreprenörskap i många olika former. Berätta om ditt arbete på det sätt som passar dig i en prestigelös atmosfär. Du behöver inte lägga så mycket tid på att förbereda din ”presentation” om du inte vill. Du delar med dig av dina exempel, får ta del av andras exempel och vi för ett samtal kring hur alla exempel kan anpassas och / eller utvecklas.

Hör av dig med frågor om du vill veta mer innan du anmäler dig senast 7/5 genom att mejla helena.sagar@kungsbacka.se.
Ange eventuella allergier eftersom vi bjuder på fika!

Väl mött den 15/5!

 

Vänliga hälsningar, Helena Sagar.

___________________________________________________ 

Lektor/leg lärare NO&Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka Kommun.

Fil Dr Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning.

+46 72 995 3514