Kapareskolans sista termin med GNU.

Nu närmar sig sista projekten för eleverna på Kapareskolan som är med i GNU – Gränsöverskridande Nordiskt Undervisning. Under snart tre år har elever, lärare och forskare i Sverige, Danmark och Norge samarbetat i olika ämnen med hjälp av IT. Man har provet många olika IT-verktyg för att kunna samarbeta. Under ett av projekten samlade Kapareskolans elever sina resultat i en blogg

Följande IT verktyg har eleverna fått arbeta med:

Skype, Adobe connect, Blogg, Google Drive, Youtube och filmade med hjälp av ipad och iphone.

Danmark och Sverige har olika policys vad gäller IT verktyg i skolan som har lätt till kommunikationssvårigheter. Vi är positiva till Google Drive samt Skype som har fungerat okej. Mest användbara IT verktyg för eleverna har varit Google Drive.

Anna Sjöstrand & Cristina Beckerdal

anna