Kemi och Hållbar Utveckling – livscykelanalys enligt timglasmodellen

Kungsbacka delar har fått möjlighet att publicera planering inför och resultatet av ett arbete som Helena Sagar, Kullaviksskolan genomfört med elever åk 9 under våren 2014. Nedan berättar Helena kort om upplägget.

” Här är min planering för arbetet som vi gjorde i kemi med inriktning mot hållbar utveckling och med redovisning i blogg-form. Eleverna har själva fått välja en produkt att göra en utförlig livscykelanalys på, enligt en vetenskaplig modell, och har måst ta med kemi och kemiska processer i analysen. De har också måst ta kontakt med omvärlden för att få information till sin analys. Här vill jag då betona att en av eleverna, Ludvig, fick hjälp av sin omvärldskontakt, SCA, med att granska och ge konstruktiv kritik på bloggen. Hans blogg blev helt fenomenal!

Den senare delen av planeringen utgör den del som jag har delat ut till eleverna (digital) som deras pedagogiska planering att utgå från.

Planering Kemi och Hållbar Utveckling 9C

Nedan finns länkarna till de bloggar som jag har fått medgivande för att ge ut.”

http://vaselinsalva.blogg.se/

http://salpetersara.blogg.se

http://ludvigkemi.blogspot.se/

http://ilabbetmedfelix.blogg.se/?tmp=727174

http://laborationslovisa.blogg.se 

http://atomanda.blogg.se

 

M.E.S.-guiden för Timglaset

Exempel på formulär

Detta är ett exempel på formulär som du kan använda för att försäkra dig om att du får med alla delarna som ska vara med i din livscykelanalys enligt Timglasmodellen. Du får gärna ändra och/eller komplettera i formuläret så att det passar dig och/eller din produkt bättre eller göra ett hela annat. Du ska använda dig av något formulär i vilket du kan sammanfatta och ge en överblick över din analys av din produkt.

Aktivitet/Händelse i Timglaset: Exempelvis TRANSPORT
Plats i Timglaset Konsekvenser För?Var?När Miljömässigt perspektiv – MProduktion/  konsumtion inom ramen för vad ekosystemen klarar? Ekonomiskt perspektiv –
E
Rättvis ekonomisk tillväxt?Lika möjligheter?
Socialt perspektiv –SGrundläggande behov?God livskvalitet?
Tillflöde För? IndividenVem?
KollektivetVilka?
MiljönVad?
Var? LokaltHär
GlobaltDär
När? KortsiktigtNu
LångsiktigtDå
Frånflöde För? IndividenVem?
KollektivetVilka?
MiljönVad?
Var? LokaltHär
GlobaltDär
När? KortsiktigtNu
LångsiktigtDå