Kollegialt lärande på SETT mässan

SETT-mässa den 15-16 april 2015
Under SETT-dagarna var jag på en föreläsning om Kollegialt lärande med representanter från ALP-projektet. ALP står för Alingsås, Lerum och Partille kommuner. Det Kollegiala lärandet innebär att vi pedagoger lär av varandra. I de kommunerna har arbetat med Kollegialt lärande i 10 år och har under den tiden arbetat fram en bra struktur och rutiner för hur det skall fungera på bästa sätt.

Namnlös1

Man har rekryterat och utbildat särskilda observatörer. De har inte till uppgift att bedöma andra lärare, utan skall stötta kring de utvecklingsområden som arbetslagen har tagit fram. Arbetslaget förbereder sig genom att identifiera områden som de vill utveckla. Observatören kommer på ett förbesök och träffar arbetslaget och man diskuterar vad observatören skall titta på.
Observatören träffar sedan den enskilda pedagogen före och efter observationstillfällena.

Namnlös4

Föreläsarna Susanne Bergman, Camilla Blomqvist, Kicki Oljemark och Rachel Törnell poängterade hur viktigt samtalet är för reflektion.

Lena Poulsen, Iseråsskolan