Kungsbacka DELARE – Anders Kardborn och Elisabeth Lundin

Kommunikationsstilar

Vissa verkar aldrig förstå vad du säger – hur tydlig du än är. Visst är det ett mysterium!

Välkommen till en rad aha-upplevelser eller möjligen en och annan ånej-upplevelse kring några av de kommunikationsstilar som du kan möta i din vardag. Vad är det omgivningen egentligen försöker säga till dig? Och hur kan du göra dig förstådd?

 

Arbetsplatskultur

Alla har en, och vi bidrar till den varje dag, vare sig man vill eller ej. Det är många pusselbitar som bidrar till kulturen som finns på en arbetsplats. Våra vanor och ovanor, mind-set och vårt sätt att agera är viktiga delar som formar arbetsplatskultur. Frågan vi behöver ställa oss är, har vi den arbetsplatskultur vi vill ha och som vi behöver för att lyckas med vårt uppdrag? Vad har ni t.ex. för ovanor och vanor hos er? I det här inspirationspasset utforskar vi tillsammans vad som kännetecknar kulturen på er arbetsplats och resonerar kring invanda sanningar och om vad som egentligen ”sitter i väggarna”. Vi avslutar med att dela erfarenheter kring hur arbetsplatser i allmänhet kan stärka och utveckla sin arbetsplatskultur, och i synnerhet hur vi Kungsbacka Kommun kan stärka och utveckla vår.  

 

Kontakta Anders Kardborn, anders.kardborn@kungsbacka.se eller Elisabeth Lundin, elisabeth.lundin@kungsbacka.se