Kungsbacka DELARE – Cecilia Grahn och Pia Smith

Att utveckla språklig medvetenhet efter Bornholmsmodellen i förskoleklass

Vi vänder oss till lärare i förskoleklass och berättar om hur vi använder oss av Bornholmsmodellen för att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi går igenom hur vi praktiskt lagt upp arbetet och språklekarnas innehåll, samt hur vi parallellt arbetar med bokstäverna. Vi berättar också vilka fördelar vi ser med arbetssättet och det resultat det gett.

 

Kontaktuppgifter:

pia.smith@kungsbacka.se

cecilia.grahn@kungsbacka.se

 

Förskollärare i förskoleklass på Åsaskolan

Tel: 0300-836828