Lärarcoachning i Kungsbacka – dags att anmäla!

Ta dig 10 minuter!

I vår kommun pågår sedan vintern 2013 en insats vi kallar lärarcoachning.

Här är  filmen som handlar om våra erfarenheter, gjorda i två olika kursomgångar. Det övergripande syftet med hela processen är att våra deltagare ska få hjälp att uppnå trygghet och kompetens i användandet av moderna verktyg i undervisnings- och lärandesituationer.

Missa inte när Johan berättar om sin resa. Så fint, humoristiskt och djupt allvarsamt.

Högst sannolikt finns du som läser här och känner dig “träffad”.

Om du av olika anledningar behöver extra hjälp och stöd för att komma vidare och utvecklas i arbetet med att integrera IKT/digitala redskap i din egen undervisningen/verksamhet – tveka inte utan ta kontakt med din skolledare.

Höstens lärarcoachningsinsats går igång i slutet av september. Den innefattar sex heldagar och ett gediget personligt stödpaket.  Din ledare har  tillgång till fullständig information om kurstillfällen, datum etc.

Mer information om hur du anmäler dig finns i filmen.

Välkommen!