Lärarcoachning – Nya sätt för mig att använda digitala medel i min undervisning

Reportage om lärarcoachning på Skårs Gård Ht- 2014

Jag hade bl.a. som mål att använda digitala metoder för formativ bedömning av eleverna direkt i klassrummet samt att praktiskt använda olika appar i iPaden tillsammans med eleverna i undervisningen, bl. a. för att redovisa och presentera det arbete man gör.
Det som jag har testat hittills är Socrative för att göra delavstämningar av elevernas kunskaper i mitten av undervisningsperioden samt efter ca 3/4 av densamma. Eleverna tyckte att detta var ett enkelt och roligt sätt att själva stämma av sina kunskaper och de tyckte att det var bra att de fick direktrespons på om deras svar var rätt eller fel. Jag som lärare kunde enkelt följa eleverna “live” och se om några “fastnade” på vissa frågor samt att jag också fick ett kvitto på hur de enskilda eleverna låg till kunskapsmässigt. Jag kunde också lätt se vad jag själv behövde gå igenom med eleverna igen där frekvensen av felsvar var stor men också se vilka delar som varit tydliga för eleverna hittills. Utifrån detta kunde jag sedan medan tid var, rätta till eventuella missförstånd och även gå på djupet med andra moment.

Vi avslutade arbetsområdet med att eleverna än en gång på Socrative gjorde samma frågor, fast bara de som de hade haft fel på innan samt att de fick välja att svara på två fördjupningsfrågor av åtta möjliga.
Några av eleverna testade också, istället för att bara lämna in en traditionell laborationsrapport, att filma sin laboration. Denna film gav ett mervärde inte bara för eleverna som gjorde den utan också för de elever som t.ex var sjuka vid labtillfället och som då kunde få ta del av laborationen i efterhand. Responsen på detta arbetssätt med delavstämningar och alternativa redovisningssätt har nästan bara varit positiv från elevernas sida. Detta kommer jag att fortsätta att arbeta med och även utveckla tillsammans med mina elever.

Katarina Olsson