Lärarcoachning – Reflektioner från Skårs Gård

Kurstillfälle 2 – rapport från en deltagare.

Kursdeltagarna har fått möjlighet att utgå ifrån sitt egna lärande och kunskaper om flertalet program och olika appar till Ipad. Vi har gjort våra egna målsättningar med kursdagarna samt reflekterat över vad som händer i min vardag kring IKT. Kort sagt hur den moderna tekniken tar plats i min profession som lärare och hur den kan utvecklas i vardagen.

Som hjälp kring detta har vi fått många konkreta tips om hur IKT användningen och kompetensen hos oss som lärare kan bli ännu bättre och hur detta kan överföras till eleverna. Som exempel kan nämnas Keynote, thinglink, Socrative med flera program och appar.

Med hjälp av Appen X-note kan jag skapa digitala promenader oavsett var jag själv befinner mig. Underbart verktyg för all undervisning men kanske främst för geografi och So-ämnen.  Med denna virtuella geocaching öppnar sig ett instrument för att förhoppningsvis få eleverna att bli än mer intresserade för ämnet.

Unikum och programmets möjligheter för inlärning och pedagogisk portal för lärare och elev har diskuterats och kursdeltagarna har fått möjlighet att utveckla sina kunskaper ytterligare.

Det är och har varit en mycket givande coachning för mig. Entusiasmerande kursledare och väldigt bra personligt upplägg utifrån min egna kompetens. Jag hoppas att fler får möjligheten till att bli fortbildad på liknande sätt.

Skårs gård