Lärares användning av sociala medier och digitala plattformar

Kanske detta är något för dig?
Digitalfika – ett webbinarium öppet för alla!
30 januari 2017 kl. 15-16
Trots stort intresse för den pågående digitaliseringen av skolan råder brist på kunskap om hur sociala medier och lärappar används i undervisning. Projektet Lärar-
praktiker online/offline (LOOP) syftar till att studera kommunikation mellan högstadie-lärare och elever i det fysiska klassrummet och jämföra det med den kommunikation de har med eleverna via lärappar. Projektet leds av Marcus Persson, forskarassistent och Annaliina Gynne, universitetslektor vid MDH. Läs mer på www.mdh.se/loop.
Om webbinariet
Vid webbinariet presenteras resultat från en studie om svenska lärare ifråga om arbetstid, yrkes-
etik, handlingsutrymme och ansvar som aktualiseras i och med deras användning av sociala nätverkssajter som Facebook som redskap för kommunikation med elever. Dessutom ges en lägesrapport från LOOP-projektet. Webbinariet bjuder också in till dialog och frågor från del-
tagarna. Moderator är Elisabeth Wulff-Sahlén, universitetsadjunkt i engelska vid MDH.
Anmälan och mer information
Webbinariet sänds via Adobe Connect. Verktyget är webbaserat och du behöver inte ladda hem något program. Det enda som behövs är en dator med internetuppkoppling. Om du däremot deltar via surfplatta behöver du ladda hem appen Adobe Connect Mobile.
Det är kostnadsfritt att delta, men du måste anmäla dig via denna länk senast 26 januari. Länk till webbsändningen skickas ut några dagar innan föreläsningen. Föreläsningen spelas också in och skickas ut till alla anmälda deltagare i efterhand.
Har du några frågor, kontakta Annaliina Gynne, 021-10 16 93 eller Marcus Persson, 016-15 36 72.
Välkommen!
Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling,
lärarutbildning och forskning i utbildningsvetenskap. Läs mer på www.mdh.se/mkl och www.facebook.se/mklmdh.
MKL är en del av Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.