“Låt din hjärna blomma”

“Låt din hjärna blomma” var en föreläsning av Ulrika Ahlqvist och Rolf Ekman på Mount Skolutveckling. De hänvisade till ett filmklipp med erfarenheter från uppbyggnaden av Kattegattgymnasiets Hjärngym. Filmen skapades i inför skolledardagarna på Förskola & Grundskola i maj.

/Lena Salomonsson