Learning forum 2018 – konferens kring lärande och digitalisering

För första gången i Sverige så ordnades en konferensens för att skapa en mötesplats för forskare och praktiker att samtala kring skolans digitalisering. Arrangör var RISE tillsammans med Skolverket, Vinnova och SKL.

Från Kungsbacka deltog utvecklingsledare och förstelärare inom digitalisering från både FG och GV. Allt gick av stapeln den 9-10 november på Lindholmens konferenscenter i Göteborg med ca 250 deltagare.

Skolverket introducerade dagarna genom att beskriva sitt uppdrag att främja digitalisering inom skolväsendet och pratade en hel del om satsningen på digitala nationella prov som ska vara klara till år 2022. Just nu så genomför Skolverket försöksverksamhet på 100 skolor. Vi i Kungsbacka ligger bra till med fungerande nätverk och digitala verktyg till eleverna. Det Skolverket poängterade var att de inte ska göra de pappersbaserade proven digitala utan helt nya prov tas fram och det innebär en stor förändring av skolornas arbetssätt.
Intressant var även den nya forskningsöversikten Digitaliseringen i skolan – möjligheter och utmaningar, som har publicerats på Skolverket nyligen. Du hittar den här.

Konferensen fokuserade på dialog mellan deltagarna framför föreläsning och varje workshop inleddes med ett samtal uppe på scenen. Vi fick lyssna på hur experterna resonerade och triggade igång oss inför arbetet i workshopen.
Vi deltog i fyra workshops:
– Nationellt och internationellt
– Digitalisering och lärande
– Interaktionsdesign och digitala miljöer
– #skolDigiplan – skolans handlingsplan för digitalisering av skolväsendet skoldigiplan.se

Mest intressant tyckte jag var workshopen kring interaktionsdesign och digitala miljöer där det är så uppenbart att problembeskrivningen ofta är att lärare/skolledare behöver mer kompetensutveckling inom digitala verktyg medan problemet kanske är att design av verktygen är dåliga.

Själva upplägget av konferensen kändes spännande med alla samtal uppe på scenen kopplat till det intensiva workshopsarbetet. För varje workshop så ingick deltagarna i en ny grupp som var sammansatt av forskare, representanter från Edtech och verksamma på alla nivåer. Det var ett intensivt nätverkande för alla, jag fick med mig kontaktuppgifter till en mängd personer som jag direkt kommer att ha nytta av att samverka med i mitt dagliga arbete.

Jag kommer absolut att delta på detta nästa år också – så spännande och intressant. Vi står inför ett skifte inom skolan och behöver lägga ner mycket tid för att hänga med den samhällsutveckling som sker och göra barn och elever i våra förskolor och skolor redo för de möjligheter och utmaningar som finns inom digitalisering.

Hanna Leissner

Utvecklingsledare
Utvecklingsenheten