Matematik och digitala verktyg – Ulrika Ryan

I samband med inspirationsdagen 3 maj så passade Kungsbacka delar på att intervjua, ytterligare en föreläsare,  Ulrika Ryan lärare på Byskolan i Södra Sandby, Lunds kommun.

Ulrikas utgångspunkt har varit  att hitta en matematisk motsvarighet till – Att skriva sig till läsning. Hon har letat och utforskat egna metoder för att använda dator och Ipad i matematikundervisning i yngre åldrar. Hon jobbar nu i årskurs två och har ett tätt samarbete med sin kollega som jobbar med att skriva sig till läsning.

I intervjun berättar Ulrika också om svårigheterna med att få matematiklärare att använda digitala verktyg. Hör Ulrika spekulera om varför.

Läs gärna en artikel som Lärarnas tidning gjort som beskriver Ulrika arbete.

Ulrika medverkar också i projektet Matematik i den digitala generationen