Mats Larsnäs om mobilt lärande på SETT 2012

Mats Larsnäs, medredaktör på Kungsbacka Delar och föreläsare på SETT 2012 om mobilt lärande pratar lite kort om mobilt lärande och om vilka verktyg man kan använda, i det här fallet Google Maps och Google Forms och hur man kan använda dessa verktyg ihop.  Mats har även skapat instruktionsmaterial för verktygen och de kan nås via länkarna här:

Lägga till en platsmarkör i GoogleMaps

Skapa Googleformulär för inhämtning av elevsvar

Koppla ihop formuläret med platsmarkören