Med bloggen som pedagogiskt verktyg

Eleverna blir publicister i klassrummet

I årskurs fem på Särö skola har vi arbetat med att bli publicister, målet var att skapa en blogg. Vi kopplade arbetet till temat medeltiden som klasserna skulle arbeta med. Först inleddes perioden med att pedagogerna introducerade ämneskunskap om medeltiden för eleverna under 3 veckor. Sedan involverades bibliotekarie och IKT-pedagog. Bloggarbetet förbereddes genom 3 lektioner, ledda av bibliotekarie och IKT-pedagog, där eleverna fick genomgång kring:

Lektion 1 – källkritik

Eleverna fick tillsammans samarbeta kring uppgifter som rörde källkritik och källkunskap. Frågor som togs upp var exempelvis:

Trovärdighet och förkunskap

Här berördes vikten av att jämföra källor, att undersöka vad man kan ta reda på om avsändaren, att kunna använda sin egen förkunskap för bedömning av en källa och liknande frågor. Eleverna fick även en påminnelse om de källkritiska frågorna. Eleverna fick diskutera skillnader mellan olika källor, och fördelar och nackdelar med dessa. De fick även tips på hur man kan använda källornas källor för att bedöma trovärdighet.

Målgrupp

Exempel och diskussion kring olika sätt att presentera material för olika syften och målgrupper belystes.

Lektion 2 – sökstrategier

Eleverna fick tips om hur man kan använda exempelvis kortare texter i uppslagsverk för att skapa sig en överblick över ett ämne, samt hitta tänkbara sökord. De fick även öva på och se hur olika synonymer påverkar sökresultatet vid en sökning. De fick även tips om hur en tankekarta kan vara ett stöd i sökprocessen, för att samla sökord, kartlägga sin nuvarande kunskap och få syn på vilka kunskapsluckor som behöver fyllas.

Lektion 3 – upphovsrätt

Utifrån diskussionsövningar behandlades begreppen upphovsrätt, plagiat och Creative Commons. Eleverna fick även en introduktion till hur man finner lovliga bilder på nätet, inför arbetet med bloggen. Under lektionen behandlades även vikten av att alltid ange sina källor.

Det fortsatta arbetet

Eleverna fick sedan informationssöka och göra tankekartor i arbetspar, utifrån ett område de skulle fördjupa sig inom. Utifrån tankekartorna skrev de sedan texter som skulle publiceras på bloggen. Texterna skrev eleverna i Onenote i Office 365. I arbetet ingick även att ge kamratrespons på en annan grupps text.

Med stöd av IKT-pedagog, pedagog och bibliotekarie gick texterna igenom en redaktionell putsning och lades upp på bloggen under en egen flik. Eleverna hade då även fått söka bilder till sin text utifrån lektionen om upphovsrätt. När texten blivit redigerad, källor angivits och bild lagts till var inlägget klart. När samtliga gruppers arbete lagts in öppnades bloggen för utomstående läsare!

Här kan ni se resultatet:

https://medeltidensite.wordpress.com/

Här är även tips på relaterade sidor:

http://www.creativecommons.se/

https://statensmedierad.se/publikationer/pedagogisktmaterial/mikformigovningarforklassrummetimedieochinformationskunnighet.782.html

https://sv.wordpress.com/

Vill ni veta mera kontakta:

Mia Haglund, Skolbibliotekarie Särö skola

mia.haglund@kungsbacka.se

Fredrik Johansson, Ikt-pedagog Särö skola

fredrik.johansson@kungsbacka.se

Bild av: Isabel.L.Schutter Klass 5A Särö skola

Denna artikel har 1 kommentar

  1. Vilken rolig läsning! Låter som ett spännande och meningsfullt arbete! Hälsa eleverna att webbsidan är toppenfin och intressant!

Kommentarer är stängda.