Micro:bit på Kungsbackas grundskolor

Det började med ett nätverk av kontaktpersoner från våra skolor som under förra läsåret tillsammans lärde sig grunderna i att programmera med Micro:bit. Skolorna fick sedan ut ett sett med 12 Micro:bits och nu är det dags att sprida kunskapen vidare på skolan. Under höstterminen erbjuds varje skola fyra workshops som leds av Haja Kod. Det är fritt att välja deltagare i workshopsen utifrån skolans önskemål. Man kan välja grupper av pedagoger, elever eller varför inte blandat. Haja Kod skräddarsyr de olika workshopsen utifrån förkunskaper och behov. 

Tanken är sedan att deltagarna själva ska hålla de lektioner de gått igenom, fast med en annan grupp på skolan. På så sätt hoppas vi att kunskapen sprids och att Micro:bitsen kommer till stor användning. Alla lektioner med mål, planering och genomförande kommer att finnas tillgängliga för oss som en gemensam resurs. Förhoppningsvis kommer ni på egna lektioner ute på skolorna som vi kan dela på samma plattform. 

Skolornas kontaktpersoner fortsätter att träffas i nätverket, som vi kallar spindelnätverket, under läsåret för att dela med sig och stötta varandra i hur man kan gå vidare. Har ni frågor ta kontakt med den/ de som representerar er skola.

Helen Pettersson 

Digitalt lärandestöd, Enhet utveckling