MIK

Använder ni er av MIK i undervisningen?

Statens mediaråd har en sida som de kallar för MIK rummet.

Medie- och informationskunnighet handlar om att förstå mediernas roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt granska information och att själv kunna kommunicera och skapa innehåll i digitala medier – något som idag är nödvändigt för att kunna fatta välgrundade beslut både som samhällsmedborgare och privatperson.

På MIK:s hemsida hittar ni “MIK för mig” som är ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningen riktar sig till lärare, bibliotekarier samt elever på högstadiet och gymnasiet.Gå gärna in och läs på hemsidan.