Minecraft i undervisningen – det omdefinierade lärandet

Av: Lina Häger, lärare i Garbo 2-3 på Björkris skola.

Mincraft är ett bygg- och äventyrsspel som tar sin början i en öppen värld där spelare samarbetar för att bygga fantastiska och fantasifulla saker. Jag och min klass har under tre veckor utforskat den värld som minecraft erbjuder sina utövare – vi har utifrån vårterminens forntidstema byggt stenåldersbosättningar. Byggspelet har gett oss förutsättningar att skapa som inte skulle kunnat gå att göra med någon annan teknik. På så vis har vi inte bara haft otroligt roliga, inspirerande och elevdrivna lektioner – vi har också omdefinierat vårt sätt att arbeta genom att vi skapat nya arbetsmetoder som tidigare, innan den nya tekniken, var omöjliga.

Idén till att plocka in minecraft i undervisningen föddes hos mig för ett par år sedan, då jag under en skolmässa dök in på en föreläsning där en engagerad pedagog beskrev ett byggprojekt: det var något om minecraft och medeltidsborgar… Och där och då såddes ett frö i min hjärna om att någon gång arbeta på ett liknande sätt. Nå väl, tiden gick och fröet gjorde sig ibland påmint, inte minst när mina elever bönade och bad om att jag skulle ladda ner gratis varianten av appen till våra paddor så de kunde spela lite på fritids. I höstas kom sedan två mycket uppspelta elever fram till mig och berättade att MINECRAFT faktiskt passade utomordentligt bra för oss när vi nästa termin kulle börja arbeta med forntiden. Det skulle enligt dom vara perfekt eftersom ”det är precis som när jorden skapas, först finns ingenting och sedan måste man skapa saker…”. Självklart blev jag såld på idén, vilken pedagog skulle inte bli det när ens elever kommer med så välgrundade förslag. Så när våren kom startade vi upp vårt tema om Forntiden, fokus skulle ligga på stenåldern och vi hämtade in kunskap genom faktatexter, producerade texter och laborerade med nyckelord. Vi tog bussen till Ekhagens forntidsby där vi fick känna, smaka och dofta på forntiden. Till sist stod vi där med en massa ny kunskap och stenåldern och då var det dags att sätta igång byggprojektet med minecraft. Eleverna blev indelade i grupper, de fick premisserna för arbetet och en regel: förstör aldrig något som någon annan byggt!

Tre veckor senare hade grupperna skapat varsin kreativ bosättning, där alla val av material och design var omsorgsfullt gjorda utifrån den faktakunskap vi erhållit om stenåldern under terminen. För att föreviga bosättningarna så planerade vi för att filma av dem och guida tittaren genom att kommentera över filmen och sedan lägga ut verken på vår you tube kanal samt blogg. Dessutom bestämde vi oss för att bjuda in vänner och familj till en filmpremiär någon eftermiddag innan skolavslutningen.

Det finns så mycket som jag skulle vilja dela med mig av mitt och klassens arbete med minecraft. Bara det att eleverna plockar med sig egna böcker om spelet till skolan för att förkovra sig visar på hur viktigt arbetet har varit för eleverna. Jag skulle också kunna berätta om de samarbeten som pågått, något om det sociokulturella lärandet. Men jag knyter ihop säcken här och hoppas på att jag inspirerat fler lärare till att våga minecraft i undervisningen. För egen del känner jag mig stolt över att ha lyckats med att göra övergripande förändringar i mitt klassrum. Att jag hittat en arbetsmetod som integrerar IKT i undervisningen i enighet med SAMR-modellens högsta nivå: omdefiniering.

Filmerna kommer att publiceras på YouTube inom ett par veckor. Håll koll på vår blogg för länk: www.bjorkris.wordpress.com

Under byggen användes so-böcker och andra faktatexter för att kontrollera val av material och design.
stenå1 kopia