Modersmålsenhetens dykning i digitala havet

 På Enhet Modersmål har vi strukturerat kollegialt lärande i form av lärgrupper. Under höstterminen har vår lärgrupp, som består av 8 pedagoger, valt att arbeta med modulen Digitalt Berättande som finns tillgänglig på Lärportalen.

Det finns en uppsjö av olika appar och datorprogram som är svåra att ha koll på i den snabbt växande digitala världen. När vi påbörjade arbetet med modulen för att tillägna oss kunskap för att utveckla vår undervisning trodde vi att vi skulle koncentrera oss på olika digitala verktyg. Men så blev det inte.

Vi har lärt oss om hur vi kan arbeta med digitalt berättande inom olika medier, utforskade hur publika arbetssätt kan utveckla undervisningen, diskuterade hur vi kan utvidga vårt kollegium via en publik yta och hur digitaliseringen av undervisningen påverkar bedömningsarbete av multimodala texter. Med hjälp av digitala verktyg arbetade vi mer formativt i vår undervisning genom att kunna följa elevernas lärande under hela arbetsprocessen. Genom att utvidga och använda vår digitala kompetens i undervisningen har elevernas motivation höjts vilket i sin tur påverkar elevernas prestation.  

Vår största lärdom blev att det är oerhört viktigt att ha en genomtänkt planering och strukturerad metod i undervisningen om man tänker koppla in digitala verktyg i undervisningen. Att arbeta med digitalt berättande handlade först och främst om att utveckla de språkliga förmågorna hos våra elever. Läraren måste skapa grunden innan hen kan fokusera på tekniken. Det är också viktigt att välja rätt verktyg och börja smått. Vår erfarenhet har visat att arbetet med digitala verktyg är tidskrävande framförallt i planeringsskedet.  Det är lätt att bli mer kreativ i klassrummet med hjälp av digitala verktyg, bara ens egen fantasi som sätter gränser, men man får inte glömma att digitala verktyg inte får förvandlas till självmålet utan att förbli ett möjliggörande medel!  

Joanna Nowicka (polska), Sascha Olsson (kurdiska), Sonia Brittain & Kathleen Larsson (engelska), Nasrin Shariat (persiska), Fanglan Chen (kinesiska), Susanne Nilsson (teckenspråk), Ksenia Nifakina (ryska)