Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Skolverket har startat ett nationellt nätverk med lokala skolutvecklare inom naturvetenskap och teknik, ca 130 NT-utvecklare. Utbildningen av NT-utvecklare pågår 2013-2016 och i Kungsbacka är det Elisabeth Settergren som är NT-utvecklare i skolan och Anne-Charlotte (Lotta) Siira är NT-utvecklare mot förskolan. Samtidigt som utbildningen pågår så arbetar vi på hemmaplan. Elisabeth har startat upp teknikutbildningar på 7,5p för lärare och förskollärare och jag handleder ett arbetslag på Lindströms förskola. I Älvsåker har också ett NT-nätverk för förskolorna startat som förhoppningsvis kan komma att växa inom Kungsbacka. NT-utvecklarens roll är att inspirera och handleda men det handlar också om ett kollegialt lärande. Det gäller att väcka pedagogers och lärares intresse så att de i sin tur kan lära ut det på ett roligt sätt för att uppfylla Läroplanen. Sverige behöver intresserade barn och ungdomar som vill arbeta med detta i framtiden.
Mitt stora intresse för naturvetenskap väcktes när vi började arbeta med experiment med barnen som vi alla tyckte var otroligt roligt. Därefter blev jag nyfiken på teknik, som jag hade svårt för att förstå hur man kunde arbeta med i förskolan men jag hade fel för det är något vi dagligen gör fast jag inte haft ord för det. Teknik och naturvetenskap är roligt och det finns så mycket man kan göra barnen uppmärksamma på bara i vardagen. Att sen ta det ett steg till och göra experiment eller skapa/konstruera saker fångar verkligen barnen på ett positivt sätt.
Som exempel med teknikarbetet så har Piff-barnen har bland annat arbetat med hävstångsprincipen på olika sätt. Då vi spikade fast en spik i en bräda var deras uppdrag att ta loss den. Vi har gjort allt från katapulter av skedar till att lyfta stenar i skogen. Vi har också arbetat med ”Teknik-legot” i Älvsåker och det har varit roligt att se hur de knyter an det de bygger med legot och annat vi gör. När de får prova på olika saker ser vi hur de tänker och hur de samarbetar. För att sedan utmana barnens nyfikenhet ställer vi relevanta och utmanande frågor.
Det här är ett roligt och givande uppdrag. När jag handleder så är det inte bara de som blir handledda som lär sig, jag lär mig också och får en massa bra tips och idéer som jag kan sprida vidare i Kungsbackas förskolor. Vi lär tillsammans!

//Lotta Siira NT -utvecklare förskola och förskolepedag på avdelning Piff på Älvsåkers förskola.

Vi bygger bilar