Nu är vi på G…

…förskolor och skolor har startat ett nytt verksamhetsår och flertalet av oss börjar återfå vanan av tidiga morgnar och ett mer inrutat liv 🙂

Halva Kungsbacka delars redaktion hade i fredags förmånen att få delta på en dag späckad med inspiration från två av utbildningsvärldens giganter.
Under “The Mindset Conference”, trevligt arrangerad av Lin Education på Stockholm Waterfront Conference Centre, fick vi lyssna på Carol Dweck och James Nottingham. De båda gav oss fantastisk inspiration och många välgörande “aha” upplevelser på temat just utmanande lärande och “growth mindset”

När hon var ung var Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University, alltid fascinerad av hur vissa barn mötte sina utmaningar och misstag. Hon upptäckte och identifierade två kategorier som kan gruppera individer baserat på deras beteende, i synnerhet hur de reagerade på misslyckande. De med en “fast tankegång” (fixed mindset) tror att förmågor är mest medfödda och tolkar misslyckande som bristen på nödvändiga grundläggande förmågor, medan de med “tillväxtinriktning” (growth mindset) tror att de kan förvärva någon given förmåga förutsatt att de investerar ansträngning eller studier. 
Och det kan läras – man kan träna sin hjärna. Hör Carol i ett klipp om kraften i att alltid tänka …

Jag kan inte detta – ännu. The Power of Yet

 

James Nottingham är ständigt aktuell i skolutvecklingsvärlden. Hans första bok – Utmanande lärande – har publicerats på fem språk. Hans uppföljningsbok, Uppmuntrande lärande, beskriver hans arbete med föräldrar och samhällsgrupper, liksom med lärare och ledare. För närvarande skriver han en serie böcker för att dela de bästa strategierna för feedback, utmaning, dialog, framsteg och metakognition.

Här ett klipp som belyser en del av det som James talade om. Så underbart inspirerande och hoppingivande – se det också!! 

 

Som av en händelse hade måndagens Vetenskapens värld inslag med  just Carols Dwecks forskning och tankarna om att utmana oss alla i vårt ständiga lärande, att utveckla vårt Grit vilket beskrivs som ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar.  

Bästa skolan. Kan ny forskning visa hur undervisningen i skolorna borde göras om? I många länder talas det om skolkris, men det finns ljuspunkter. I amerikanska skolor testar nu psykologer och hjärnforskare metoder som tar hjälp av den senaste forskningen. Även USA har drabbats av dåliga resultat i PISA-testerna, men nu hoppas man att forskarnas nya kunskaper om hur vi lär oss saker kan vända allt.”

Det möjligen självklara, men svåra är att utmana sig på den befintliga kunskapsnivån och ta steget utanför “the comfort zone”, kämpa med lärandet och sedan vara öppen för feedback och inse att jag möjligen kan lära mig något av den. En utmaning för den lärande människan, oavsett ålder.

Välkomna tillbaks – nu börjar det 🙂

Rekommenderas!

Vetenskapens värld – kan ses till 25 september