Nu drar vi igång andra året med Kungsbackas egen STL-utbildning


Årets uppstart blev en fullmatad eftermiddag med forskningsbakgrund, syfte och innehåll samt många reflekterande bikupor. Därefter dök alla in i de digitala arbetsytor vi kommer att använda, Teams för pedagoger och OneNote klassanteckningsbok för elever.

Förra läsåret genomförde vi i Kungsbacka en egen utbildning med drygt 50 pedagoger, då i formen av en pilotutbildning, som avslutades i maj 2019. Med goda erfarenheter i ryggen har vi så skruvat på vårt upplägg och drar nu igång en utbildning med ca 130 pedagoger från åtta olika skolor. Årets handledare är, förutom arbetsgruppen från FG Kvalitet & Utveckling, även några av de pedagoger som gick utbildningen förra läsåret.
Varmt välkomna till er och till alla andra pedagoger!

Skriva sig till lärande, STL, är ett pedagogiskt förhållningssätt som ger effekter av ökat lärande, likvärdighet och språkutveckling genom att kombinera pedagogik och digital teknik. STL passar alla årskurser och alla ämnen; ett förhållningssätt som rönt stort intresse runt om i Sverige. SKL och flera enskilda kommuner erbjuder utbildning för pedagoger.

Vi ser fram emot ett dynamiskt och utvecklande kollektivt lärande.

Arbetsgruppen för STL i Kungsbacka
Förskola & Grundskola, Kvalitet & Utveckling

cecilia.hasselberg@kungsbacka.se
christina.i.andersson@kungsbacka.se
gertie.ekdahl-axelsson@kungsbacka.se
jenny.dufvenberg@kungsbacka.se
karin.sönnerås@kungsbacka.se
pernilla.holmberg@kungsbacka.se