Nytt förskoleprojekt i Kungsbacka – Entreprenöriellt filmskapande

Nu är det dags igen! Ett nytt entreprenörskapsprojekt med stöd av skolverket. Denna gång om entreprenöriellt filmskapande i förskolan.

Anmäl dig här senast 7 Oktober. Endast 20 platser – först till kvarn

 

 

Under hösten 2014 erbjuder Kungsbacka FG en omfattande utbildning riktad mot kommunens förskolepedagoger.
Utbildningen kommer att bestå av tre heldagar då pedagoger, forskare och filmare kommer att visa, både teoretiskt och praktiskt, hur man kan arbeta med film (med hjälp av iPad) som ett viktigt pedagogiskt verktyg för lärande i förskolan.
Det kommer också genomföras ett antal digitala träffar mellan deltagare och handledare.

Främst riktar sig utbildningen till pedagoger som arbetar med femåringar. Stor vikt kommer att läggas vid det entreprenöriella förhållningssättet och utbildningen kommer också knyta an till förskolans läroplan. Deltagarna förväntas mellan träffarna praktisera och omsätta det som de lärt sig. De förväntas även att dela med sig till sina kollegor.
Som avslutning kommer vi i januari starta Kungsbackas första filmfestival för förskolebarn då varje deltagande pedagog och dess barngrupp kommer att få visa, och själva vara med och titta på sina och andras alster på biograf Facklan i Kungsbacka.

Utbildningen är kostnadsfri. Endast 20 platser och det är först-till-kvarn principen som gäller. Sista anmälan är 7 Oktober.
Läs mer i anmälan.
Projektgruppen Mats Larsnäs, Fredrik Hermansson, Åsa Blide Larsson, Caroline Wingolf och Astrid Tengelin