På span i Nya Zeelands skolor – 2

Nu har vi varit på studiebesök på grundskolan i Stonefields i två dagar och är sprängfyllda med inspiration och befriande tankevändor.

Utan både fast schema, klassrum och klasser arbetar eleverna (learners) självständigt och kollaborativt mot tydligt uppsatta mål, med stöd av ett lärarlag och med utgångspunkt från livslångt lärande och nyckelkompetenserna.

 

Alla pedagoger talar samma språk kring hur de ”designar lärande”, ”orsakar lärande” och viktiga lärandekvaliteter.

Eleverna reflekterar kring sitt lärande och tränar självvärdering redan från 5 års ålder och pedagogerna skapar elevgrupper helt och hållet baserade på elevernas behov och skapar workshops kring det som de behöver träna på och lära mer om.

De som inte har något behov av att vara med på just dessa workshops arbetar utifrån ett individuellt schema som läggs av pedagogerna för en kortare period åt gången.

Ihärdighet och dynamiskt mindset är några av ledorden som eleverna får mycken träning på genom de verklighetsanknutna, komplexa, ämnesintegrerade och engagerande uppdrag som pedagogerna skapar.

Skolans mål och ledord gäller för alla som arbetar inom organisationen och därför är pedagogernas systematiska undersökningar, tillsammans med arbetslaget och handledare, i ”teacher inquiry” lika självklart som att de ska undervisa.

För oss som fått uppleva detta känns det som en drömskola och det bästa av allt är att vi även i Sverige har en läroplan som inbjuder och uppmuntrar oss att förverkliga denna dröm.

Fortsättning följer …

 

Denna artikel har 1 kommentar

Kommentarer är stängda.