Mats Larsnäs, medredaktör på Kungsbacka Delar och föreläsare på SETT 2012 om mobilt lärande pratar lite kort om mobilt lärande och om vilka verktyg man kan använda, i det här fallet Google Maps och Google Forms och hur man kan använda dessa verktyg ihop.  Mats har även skapat instruktionsmaterial för […]

Mats Larsnäs om mobilt lärande på SETT 2012


Gruppen som reviderar Förskola & Grundskolas IKT-strategi har varit i Stockholm och omvärldsspanat på SETT-mässan. Vi har lyssnat till folk som har framtidssiat, reflekterat och beskrivit hur de arbetar och vill arbeta. Tanken är att ha en ny IKT-strategi klar och fastställd av nämnden i slutet av året. Filmen är […]

SETT 2012


Pelle Andersson
Pelle har under året använt Ipads i musikundervisningen i åk 6-9 på Smedingeskolan. Han upplever att den största fördelen Ipad är ett väldigt smidigt sätt för eleverna att själva ska skapa musik. Vill man göra mer avancerade saker så exporterar man bara det man gjort på Ipadden och fortsätt vid […]

Ipads i musiken – Pelle på SmedingeskolanAnna Stigsdotter berättar på intervjun om en utbildningsdag kring geocaching där vi jobbade praktiskt ute i skogen för att hitta bra pedagogiska tillämpningar för geocaching i förskolan. Två förskolor i Fjärås Prästgårdsängens förskola och Ögärdets förskola var med i Projektet Geocaching i förskolan i Halland. Ett EU projekt som Region Halland […]

Geocaching i förskolan – Rapport från Ögärdets förskola i Fjärås


Karin och Trudie på Strannegårdens förskola är med i projektet Entreprenörskap i Kungsbackas förskolor. De bland annat berättar om hur de konsekvent jobbat med Photostory för att avsluta, utvärdera och samtala med barnen kring de större projekten som de gör på förskolan. De berättar också om en tävling de varit […]

Strannegårdens förskola – IKT och Entreprenörskap


På avdelning Lingonet på Prästgårdsängens förskola i Fjärås har man just startat en blogg.  Evelina Johansson, Linda Johansson och Sofia Olsson berättar i att syftet är flerdelat med bloggen Föräldrarna får snabb information och inblick i sina barns vardag på förskolan. Bloggen underlättar för pedagogerna i den pedagogiska dokumentationen Bloggen är […]

Blogg med Ipad i förskolan – Prästgårdsängens förskola