Paket Staden


Paket Staden

Fyren skopåtorget_KatarinaGStrandberg

Vi besöker både Kungsbacka och Göteborg. Vi kollar in ställen som gym, Kungsmässan, Fyren, idrottsanläggningar, Elektronen, Centralen och Universeum. Vi kommer både gå samt åka spårvagn och tåg. Svenska språket blir en röd tråd genom alla besöken.

Länk Universeum   Tillbaka