Processutbildning för specialpedagoger/speciallärare

Skoldatateket har läsåret 14/15 en riktad insats mot specialpedagoger/speciallärare verksamma i skolans yngre år.

Syftet med utbildningen är att ge pedagoger praktisk och teoretisk kompetens kring olika lärverktyg och hur man kan använda dem i undervisningen kring elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på ett specialpedagogiskt perspektiv.

Läs mer och anmäl dig här