”Rädda oss från att drunkna i plast”

Toråsskolan  har deltagit i en tävling ”Rädda oss från att drunkna i plast” ett samarbete mellan Universeum och Tekniska samfundet – Designutmaning för snillrika 4:e klassare.

En stor del av plasten människan slänger, hamnar till slut i naturen. Studier visar att drygt 60 procent av all plast som har producerats, har kastats och ansamlats i haven, i sjöarna, i skogarna och på fälten. Om vi inte förändrar vårt beteende kan haven i framtiden innehålla mer plast än fisk. Vi behöver slå våra kloka huvuden ihop och komma på en lösning på plastberget!

2018 års designutmaning för åk 4 handlar om hållbara och innovativa lösningar som får människor att ändra sitt beteende och börja panta sin plast. Uppdraget är att designa framtidens smarta ”plastpantstation”

Vi arbetade med denna utmaning i olika grupper i våra klasser. De designade en modell och förde loggbok över arbetet. Grupperna fick presentera sina förslag för varandra i klassen och röstade sedan fram två bidrag per klass. Den 5 mars lämnade vi in våra bidrag.

Tävlingsbidraget skulle innehålla följande:

  • En 3-D modell av en ”plastpant” med minst två plastfraktioner.
  • Storlek max 30 cm bred, 50 cm hög och 30 cm djup.
  • Varje anmäld klass/grupp får lämna in max 2 bidrag.
  • Märkning av bidraget: bidragets namn, skola, klass och lärare
  • Loggbok: enkel dokumentation av arbetsprocessen med bilder, tankar och skisser mm

Bedömningskriterier

  • Kreativitet & originalitet: ​ Är lösningen nytänkande och annorlunda?
  • Intresseväckande​: Bidrar lösningen till ökat intresse för källsortering och återvinning av plaster?
  • Informativ​: Är lösningen informativ? Vad slängs och varför?
  • Sortering​: Finns det behållare för minst två plastfraktioner (hård och mjuk)?
  • Användarvänlig​: Är lösningen lätt och tydlig att använda?

Två av våra tre 4:or (4b och 4c) på Toråsskolan har fått ett hedersomnämnande, diplom och ett presentkort på 1000 kr per klass.

Hedersomnämnd

Plastsugen-Toråsskolan 4B

Gör att man blir sugen på att slänga plast!

 

 

 

Hedersomnämnd

Ufo Paint- Toråsskolan 4C

Ett kvitto på att plastpant fungerar!

 

 

 

 

 

 

Se hemsidan för övriga bidrag samt motiveringar från jury https://www.tekniskasamfundet.se/framtidens-plastpant/

Miljöminister och kommunalordförande är inbjudna på utställning i foajén. Vi hoppas även att barnens familj och vänner kommer och tittar på elevernas fina arbeten – det är öppet även under helgen.

Med vänlig hälsning

Caroline Pansarbjörn 

Förstelärare 4-6 Toråsskolan

 

Denna artikel har 1 kommentar

Kommentarer är stängda.