Räkna med mig – Minimentorer som hjälper andra elever #kbasett2018

”Det är coolt med matte!”

”Alla kan lära sig matte!”

Nathalie Sundesten Landin arbetar på Tegelhagens skola i Sollentuna. Under våren startades ett projekt på skolan där en grupp elever från åk 4-6, som de kallar ”Minimentorer”, fungerar som läranderesurser för andra yngre elever. På SETT-mässan fanns både Nathalie och två av hennes elever för att berätta om arbetet.

Projektet kallar de ”Räkna med mig”, ett namn med två betydelser.

Minimentorernas betydelse

Vad gör en minimentor?

Minimentorerna ger stöd till de som är i svårigheter, tillfälligt eller under en längre period. Det kan handla om att träna att nöta vissa moment tills det sitter, använda olika strategier för att lösa uppgifter, leka lekar, spela memory, använda kortlekar m.m. De ger också stöd till de som behöver utmaningar. Det kan handla om att arbeta med problemlösning eller svårare färdighetsträning. Allt arbete sker utan matteböcker.

Vem kan bli en minimentor?

Det är elever som är intresserade av matematik, som gillar att lära ut och som kan förklara på olika sätt.

Hur fungerar det praktiskt?

Lärare bokar ett par minimentorer till sin klass som finns med som stöd under en matematiklektion. Vid bokningen beskriver de vilken hjälp som önskas och under hur lång tid de tänker sig stödet. Gruppen minimentorer och lärare träffas och tillsammans planeras övningar och uppgifter.

Vad tycker minimentorerna?

Vad tycker minimentorerna?

De tycker att de utvecklas socialt och lär sig att förklara på olika sätt. De tycker det är kul att förbereda uppgifter/övningar och väljer sådana som de själva tycker är roliga.

Vad tycker lärarna?

  • Elever med svårigheter får hjälp att nöta.
  • Elever som behöver utmaningar får uppmärksamhet och tid.
  • Det bli en hjälp i klassrummet.
  • De märker att eleverna lär sig snabbt med denna typ av intensivträning.
  • Eleverna tycker det är roligt och motiverande.
  • Andra elever vill också ha den möjligheten, det blir en attraktionskraft.

Vad tycker elever som fått stöd?

De är mycket positiva.

Det här projektet startade i januari i år och är under utveckling. Nathalie berättade att projektet nu har spridit sig på skolan och fler och fler önskar besök av minimentorer. Dessutom har svensklärarna blivit inspirerade till att göra liknande inom området “skriva”.

Kanske är detta projekt något som inspirerar dig?!

Ulrika Fagrell

IKT-pedagog

Åsaskolan