Reportage från studieresa i Nya Zeeland

Hej alla pedagoger i Kungsbacka! För några dagar sen kom jag hem från min studieresa i Nya Zeeland och tänkte dela med mig lite. Innan jul fick jag ett stipendium för att åka ner och göra studiebesök på olika skolor. Mitt huvudfokus som jag ville titta på var literacy, läs och skrivinlärning för skolans yngsta elever. Jag ville också träffa forskare för att se vad som är ”i ropet” nu i Nya Zeeländsk forskning kring literacy. Jag valde att även besöka en förskola för att se helheten i lärandet och hur övergången är från förskola till skolan. I Nya Zeeland börjar man 1:a klass på sin 5:e födelsedag vilket gör att man som förskola släpper barn till skolan hela året och som skola tar man emot nya elever hela året. Jag fick fantastiskt mycket inspiration och idéer till mitt arbete i min klass. Men det blev också en inre resa med tid för reflektion. Som handledare i läslyftet kände jag också igen mycket av deras arbetssätt och metoder från läslyftsmodulerna. Det var spännande att se hur väl förankrat textsamtal osv var i deras verksamhet. Under min resa skrev jag en blogg ”Nyazeelandblog.wordpress.com” där man kan läsa lite mer ingående om mina besök och se mer kort. Jag kommer nu att sammanställa alla intryck för att kunna föreläsa för andra.

Här tittar vi på en karta och eleverna ser att jag kommer från ett litet land högt uppe i ena hörnet…

6577B5EDE9EE4EDEAAE01F5B3382171F

Här tittar vi på en karta och eleverna ser att jag kommer från ett litet land högt uppe i ena hörnet…

E030C29148F24C2696B3FDEDF8CF41EF

En femårings skoldag, mellan 9-15 alla dagar. Men då ingår simning på schemat alla dagar i skol-poolen. Står i läroplanen att man ska simma varje dag ända upp till 12 års ålder. Nästan alla skolor har därför en pool.

B6E11A4611884FB6B7C6A6B00AAB699F

Samtal kring text runt ”moontable”

89BF8485900E4FBC91F9BA5F263EDF18

6-7 åringar förbereder sig  för att avsluta dagen.

07D25749B9B04FEFA966A852D29F5472

Metaforer/beskrivningar som man använde när man lärde ut hur man skriver bokstäver på förskolan. Alla pedagoger sa samma sak och man lärde ut små bokstäver redan från 2,5 års ålder. Även i skolan använde man dessa metaforer/beskrivningar.

Repotaget skrivet av:

Annika Björnhall

Förskollärare, Björkrisskolan

Denna artikel har 1 kommentar

Kommentarer är stängda.